Skoterleder

I Funäsfjällen och Ljungdalsfjällen finns 610 kilometer skoterleder,

varav 150 kilometer går över högfjället i ett av Sveriges vackraste fjällområden. De fem meter breda skoterlederna prepareras kontinuerligt för att hålla toppklass.

Europas kanske bästa skoterområde

610 kilometer skoterleder i en av Sveriges vackraste miljöer varav 150 kilometer går över högfjället.
5 meter breda leder som prepareras med pistmaskin.
7 terminaler för av- och pålastning med gratis bilparkering.
Tydlig skyltning och säkrare vägövergångar.
Karta över ledsystemet.
GPS baserad dagsaktuell ledinformation.
Ledvärd finns på: 070-266 78 51.

Dagsaktuell ledpreparering

I pistmaskinerna finns GPS och i länken nedan ges exakta besked om ledprepareringen varje morgon.

Röda ledkryss på stolpar betyder vinterled. Här samsas du med skidåkare, gående och hundspann.

 

Draghundavgiften

 

Sedan skoterledavgiften höjdes har befogade invändningar kommit från musher att begära en rimlig avgift för hundspann.

 

 

 

Därför har vi beslutat att ta en säsongsavgift per släde på SEK 500, utan hänsyn till hur lång vistelsen är.

 

 

 

Avgifterna kommer att användas till förbättringar av infrastrukturen för hundspannen, samt för projekt för bygden Ljungdalen.