Mushing Ljungdalen


I Ljungdalen vi har personer som vill utveckla en varaktig och social naturturism i Ljungdalen.

I den här frågan är det viktigt för oss att ta vara på de olika intressena i regionen.

Vi har visserligen olika målsättningar och åsikter för hundslädesporten, men vi förenas genom oron för den framtida utvecklingen av turismen och dess verkan på vår bygemenskap.


Därför försöker Turistbyrån bygga upp ett koncept för hundeslädeturismen in Ljungdalen tillsammans med skoterklubben, jaktsällskapet, renskötarna och föreningen för turistutvecklingen.

 

Det går bara om „ gästhundförarna “ håller sig till spårreglerna och reagerar på de negativa hänvisningarna för hundslädekörningen. Dessutom ska seriösa Musher när det gäller hundskötsel ta hänsyn till de vanliga vilotiderna i orten.


Eftersom vi med blandade känslor ser en ökning av turismen inklusive hundslädekörningen,

vill vi delge er en del av vår erfarenhet.


 

Vad ändrar sig nu ?

Ett nytt koncept av skoterturismen.

En sammanslagning av skoterklubbarna Funäsdalen/Ljungdalen.

Hastigheten på vägtrafiken.

Skoterförarnas beteende från tur- till nöjessport.

Ortens acceptans gentemot hundslädehållarna blir sämre genom negativa erfarenheter.

 

Vad kommer att hända ?

 Ortsbefolkning blir alllt äldre.

 Nationalparken Vålådalen-Sylarna-Helags.

 Miljöförändringen och dess följder.

 Ökningen av vinterturismen.

 


draghundafgiften

 

Sedan skoterledavgiften höjdes har

befogade invändningar kommit från musher

att begära en rimlig avgift för hundspann.

 

Därför har vi beslutat att ta

en säsongsavgift per släde på SEK 500,

utan hänsyn till hur lång vistelsen är.

 

Avgifterna kommer att användas till förbättringar av infrastrukturen för hundspannen,

samt för sociala projekt för bygden Ljungdalen.

 


 

Ljungdalens befolkning ber hundslädeförarna

att inte använda deras huvuduppfartsväg (pilgrimsled till Öjön) för sina fjällsturer.

 Korttidsgästernas hundskit är ett ständigt problem.

 - Barn blir uppsläpade där på slädar/skidor med snöskotrar.

 - Pimplare är förargade när deras utrustning i skotersläden är full av hundskit.

 - Medföljande jakthundar ska kunna löpa fritt på ett spår utan att träffa på hundslädar.

 


Här kan du uttrycka din missnöje mot hundkörningen


 

Information hundslädeturismen 2018

Vi noterar även detta år en ökning av intresset av vår region.

En ökning av antalet hundar på våra spår är tydlig.

Nytt är också att svenska hundslädeförare har hittat vårt område.

I år översteg antalet slädhundar, som är här som kortgäster, de slädhundar som tillbringar hela vintern här.

Vi fick ytterligare en ny hållare av huskys inom turistområdet.

Vi införde också en draghundavgift.

Efter snösmältningen hittades en död hund (ev. en slädhund/svart-vit).

 

Inkomster draghundavgifen 2018

Totalinkomst: SEK 8500

SEK 2000 genom turförare

SEK 4000 genom hundhållare med fast plats

SEK 2500 geonom gästhundhållare

 

Tyvärr har några gästhundhållare försummat att betala draghundavgiften, så att det uppstod en förlust på SEK 11000.

Dessa pengar saknas nu för säsongen 2019 för att göra t.ex säkra spår från gäststugor till spåren, eller att anlägga de parkmöjligheter/startmöjligheter vid spåren som saknas.

 

Negativ feedback av hundslädeturismen i Ljungdalens region 2017/18

Sommar

2 bortsprungna hundar i renområden på Flatruet.

Ytterligare 2 bortsprungna hundar i Ljungdalens dal.

Höst

Besvärande från jaktsällskapet Ljungdalen genom höstträningen.

Infart och parkering i jaktområdet , fritt springande hundar och oljud från enhundsslädar.

Vinter

Förlorade hundslädelag: 3 gånger förlorade lag, 1 gång söndersliten draglina.

3 gånger klagomål över hundteam som biter andra hundteam.

1 gång blev en ensamhund på spåret biten av ett hundteam.

Flertaliga färder över privatområdem runt boningshus.

Föroreningar genom hundkiss direkt bredvid en övernattningstuga.

Icke beaktande av tiden, när hundslädar får köra in i renomrࣻåden.

Obehörigt borttagande av budskyltar.

 

Alltid återkommande

Varje år återkommande:

Klagomål över oljud.

Alltför mycket hundskit på spåret mellan Ljungdalen och Öjön.

Färder på skidspåren.