Allemansrätten

Även i fjällen gäller allemansrätten.

 Den ger dig stor frihet och grundregeln är -- inte störa, inte förstöra.

Allemansrätten innebär bland annat:

- att man får ta sig fram till fots eller skida över annans mark

- att man får tälta något eller några dygn på annans mark

- att man får plocka vilda bär och blommor som inte är fridlysta

- att man inte får elda om det finns risk för brand

- att man inte får ta kvistar, grenar, näver, bark etc. från levande träd

- att man inte utan lov får passera över annans tomt ( respektera hemfriden )

 

Ta med skräpet hem. Lämna lägerplatsen så som du själv vill finna den.

Fiske ingår inte i allemansrätten.

Observera att särskilda regler och föreskrifter gäller i naturreservat och nationalparker.

Mer information finns hos Naturvårdsverket. För samerna är fjällen en arbetsplats.

det är viktigt att visa hänsyn, tänk särskilt på följande:

- Ta en rejäl omväg runt renhjorden sa att den inte skingras.

- Håll alltid hundar kopplade

- Följ skoterleden . Respektera tillfälliga skoterförbud ( utfärdas i samband med renflyttningar ).